Lektioner & Kurser

Vi erbjuder ett brett utbud av lektioner som anpassas efter din förmåga. Du väljer själv till vilken nivå du vill ta din golf: Från nybörjare till elitspelare. 
Hos oss är alla välkomna! 

Custom Fitting Lesson - En bra väg till bättre golf! 
Ta din golf på allvar.  

Flight Scope - med hjälp av radar kan vi få pålitlig information om faktorer som höjd, läng, riktning och spinn på dina slag. FlightScope mäter realtiden på den faktiska bollbanan på upp till 300m. Du får information om hur hög klubbhuvudets hastighet är före och efter bollträffen och hur vinkeln på klubbhuvudet ser ut vid träffen. Det är med dessa värden vi kan skräddarsy din utrustning och effektivisera din träning. Personligt anpassade klubbor har stor betydelse för att ge de bästa förutsättningarna för att spela så bra som möjligt. 

BodiTrak - Balansmatta  

V1 Golf - Svinganalys

Hackmotion - Wrist angel training solution

Kinexit - Golf fitness by KinexitAtt som tränare kunna utveckla en elevs förutsättningar att slå en golfboll bättre bygger på en övergripande förståelse kring elevens teknik, den rent fysiska förmågan hos eleven samt vilken utrustning som används och finns i bagen. Var och en av dessa delar ger sitt speciella avtryck men det är i kombinationen av dessa komponenter vi skapar den bästa lösningen för majoriteten av våra elever. Viktigt att slå fast är att det alltid finns en lösning. Alla spelare kan förbättra sina förutsättningar oavsett kön, ålder eller handicap.

För spelare som har en väl inarbetad och repetitivt fungerande teknik når vi snabbast förbättring genom att fokusera på att justera utrustningen så att den optimalt passar både teknik, önskad bollbana och de viktigaste spelmomenten på banan.

Finns det däremot delar av spelarens teknik som bromsar eller helt hindrar utvecklingen hittar vi sannolikt lösningarna inom tre mycket centrala delar av kroppens huvudkällor till balans, stabilitet, rotation och kraft. Vi brukar kalla dess områden av kroppen för the Big 3. Det första området är fotledernas rörlighetsförmåga för att kunna skapa balans, tryck och stabilitet. De andra två är höft- respektive axelpartiets möjlighet till rotation för att kunna generera kraft vid uppvridningen av svingen. Centrala områden som vi omgående tillsammans med eleven sätter fokus på att förbättra.

Precis som en Flight scope eller en launch monitor enkelt mäter klubbhuvudets hastighet och position vid bollträffen använder vi i detta fall ett smidigt och funktionellt screeningtest från Kinexit för att få en relevant bild av elevens fysiska förmåga. Testet leder oss också automatiskt till ett antal individuella träningsövningar som har en direkt koppling till utvalda områden som snabbt leder till förbättrad balans, stabilitet, rotation och kraft. Exaktheten i både screening och övningar gör att det ofta inte behövs mer än 10 minuter daglig träning för att vi snabbt ser positiva förändringar i elevens teknik att slå golfbollen.